ถาม
ใช่
บี2-1
เอสซี-4

รอยเท้าแบรนด์

H9
  • -+
    การอ้างอิงที่สำคัญ
  • -M+
    การอ้างอิงที่สำคัญ
  • -+
    ประเทศ

เซินเจิ้น JSY เทคโนโลยี บจก.เป็นองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี "การวัดทางไฟฟ้า" "เทเล็กซ์" และ "การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์"

มากกว่า

บริการที่กำหนดเองของเรา

ประสบการณ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
c24